O servizo de transporte á demanda é un tipo de servizo de transporte de persoas por estrada pensado para áreas principalmente rurais, nas que a poboación está dispersa, en núcleos de poboación de pequeno tamaño e cunha demanda de transporte público reducida. Non obstante, este é un dereito e un servizo público que cómpre garantir en todo caso. O servizo de transporte á demanda consiste nun servizo orientado por completo cara a persoa usuaria, pretendendo ofrecerlle un servizo de transporte segundo as súas necesidades particulares pero en ningún caso substituíndo ao servizo de taxi, posto que este transporte debe seguir un proxecto definido e aprobado, para o que se deben seguir unhas rutas e expedicións definidas, cuns horarios establecidos e unhas tarifas aprobadas.

As persoas usuarias que poden solicitar o servizo de transporte á demanda son todas aquelas que queiran usar o servizo de transporte público da Mariña-Viveiro-Ribadeo, con Anexos (XG533) e que residan nas proximidades das paradas que se relacionan a continuación. Deberán ter en conta que o período de prestación do servizo de transporte dependerá da liña e da ruta que corresponda:

PARADA LIÑA TEMPADA
VILACENDOI (Foz) Casa Primo – CEIP O Cantel De luns a venres todo o ano, excepto festivos
CEIP O Cantel – Casa Primo
PARADA LIÑA TEMPADA
A PONTE (Foz) Casa Primo – CEIP O Cantel De luns a venres todo o ano, excepto festivos
CEIP O Cantel – Casa Primo
PARADA LIÑA TEMPADA
O BURGO (Mondoñedo) Xercido – CEIP O Cantel De luns a venres todo o ano, excepto festivos
CEIP O Cantel – Xercido
PARADA LIÑA TEMPADA
CENTEÁS (Mondoñedo) Xercido – CEIP O Cantel De luns a venres todo o ano, excepto festivos
CEIP O Cantel – Xercido
PARADA LIÑA TEMPADA
XERCIDO (Mondoñedo) Xercido – CEIP O Cantel De luns a venres todo o ano, excepto festivos
CEIP O Cantel – Xercido
PARADA LIÑA TEMPADA
O OUTEIRO (Mondoñedo) A Seara – Lourenzá De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Lourenzá – A Seara
PARADA LIÑA TEMPADA
A SEARA (Mondoñedo) A Seara – Lourenzá De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Lourenzá – A Seara
PARADA LIÑA TEMPADA
A REVOLTA (Ourol) Candeal nº4 – Viveiro E.A. De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Viveiro E.A. – Candeal nº4
PARADA LIÑA TEMPADA
O REGO CAVADO (Ourol) Candeal nº4 – Viveiro E.A. De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Viveiro E.A. – Candeal nº4
PARADA LIÑA TEMPADA
VILABUÍN (Ourol) Candeal nº4 – Viveiro E.A. De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Viveiro E.A. – Candeal nº4
PARADA LIÑA TEMPADA
O VIEIRO (Cervo) As Curuxeiras – San Cibrao Centro de Saúde De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
San Cibrao Centro de Saúde – As Curuxeiras
PARADA LIÑA TEMPADA
AS CURUXEIRAS (Cervo) As Curuxeiras – San Cibrao Centro de Saúde De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
San Cibrao Centro de Saúde – As Curuxeiras
PARADA LIÑA TEMPADA
VILAMARTÍN GRANDE (Barreiros) San Miguel de Reinante – A Fórnea De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
A FÓRNEA (Trabada) San Miguel de Reinante – A Fórnea De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
A CABANA DA VELLA (Barreiros) Vilamartín Pequeno – Ribadeo E.A. De luns a venres todo o ano, excepto festivos
Ribadeo E.A. – Vilamartín Pequeno
PARADA LIÑA TEMPADA
A ALDEA DE RIBA (Barreiros) Vilamartín Pequeno – Ribadeo E.A. De luns a venres todo o ano, excepto festivos
Ribadeo E.A. – Vilamartín Pequeno
PARADA LIÑA TEMPADA
A ALDEA DE BAIXO (Barreiros) Vilamartín Pequeno – Ribadeo E.A. De luns a venres todo o ano, excepto festivos
Ribadeo E.A. – Vilamartín Pequeno
PARADA LIÑA TEMPADA
VILAMARTÍN PEQUENO (Barreiros) Vilamartín Pequeno – Ribadeo E.A. De luns a venres todo o ano, excepto festivos
Ribadeo E.A. – Vilamartín Pequeno
PARADA LIÑA TEMPADA
CIMA DE VILA (Ribadeo) Cima de Vila – Ribadeo E.A. De luns a venres todo o ano, excepto festivos
Ribadeo E.A. – Vilamartín Pequeno
PARADA LIÑA TEMPADA
CIMA DE VILA (Ribadeo) Mozandeo – Ribadeo E.A. De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Ribadeo E.A. – Mozandeo
PARADA LIÑA TEMPADA
MOZANDEO (Ribadeo) Mozandeo – Ribadeo E.A. De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
Ribadeo E.A. – Mozandeo
PARADA LIÑA TEMPADA
A ESTACIÓN (Ribadeo) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
O CHAO DE OVE (Ribadeo) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
O ESFOLADO (Ribadeo) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
VILAMARTÍN GRANDE (Barreiros) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
NOVÁS

(Barreiros)

Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
CELEIRO DE MARIÑAOS (Barreiros) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
O CARBALLO BRANCO (Barreiros) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
NOGUEIREDO (Barreiros) Rúa Virxe do Camiño – A Dorada (Ribadeo) – Casa Amadora (Reinante) Só os luns, durante o curso escolar, excepto días festivos
PARADA LIÑA TEMPADA
REDONDO (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
O PARLADOIRO (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
CIMA DE VILA (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
O CASTRO (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
A LAVANDEIRA (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
REGO DO GALO (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
SUSÁ (Trabada) Igrexa Balboa – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Igrexa Balboa
PARADA LIÑA TEMPADA
MOZANDEO (Trabada) Carreira Chá – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Carreira Chá
PARADA LIÑA TEMPADA
A PEREIRA PARDA (Trabada) Carreira Chá – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Carreira Chá
PARADA LIÑA TEMPADA
VENTOSO (Trabada) Carreira Chá – CEIP Celso Currás De luns a venres, durante o curso escolar, excepto días festivos
CEIP Celso Currás – Carreira Chá

Para solicitar un servizo de transporte á demanda, a persoa interesada, cunha antelación mínima de 24 horas con respecto ao servizo a demandar, deberá cumprimentar o seguinte formulario ou ben poñerse en contacto connosco nos números de teléfono 982.52.12.08 ou 627.67.33.68 en horario de xornada continua de luns a venres laborais, de 8 a 21 horas.

Se desexa solicitar un servizo a demanda de transporte ten que cumplimentar o seguinte formulario.

Os campos marcados con (*) son obrigatorios.

Datos de contacto

Tipo de servicio

Servicio de ida

Servicio de regreso

Información sobre o servicio


SiNon

En cumprimento coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, pola que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da citada Lei, infórmase que os datos de carácter persoal recollidos neste correo electrónico serán incorporados a un ficheiro cuxo responsable é AUTOS MORAN, S.L. coa finalidade de proceder á elaboración de orzamentos e planificación, xestión e facturación de servizos. Poderán exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante dito responsabe, establecendo contacto a través do enderezo de correo electrónico moran@morangrupo.es